ხანდახან კიბე ჩვენი ბინის განუყოფელი და მნიშვნელოვანი ნაწილი ხდება და მას უფრო მეტი ყურადღების დათმობა სჭირდება, ვიდრე სხვა კომპოზიტურ ნაწილს. ჩვენ შეგვიძლია თქვენივე პროექტით, სტილის მიუხედავად, გავაკეთოთ კიბე, რომელიც თქვენი ბინის ინტერიერს განუმეურებელ იერსა და სილამაზეს შესძენს. ჩვენ ვამზადებთ სხვადასხვა მოდელის კიბეებს, რომელიც შეიძლება დავყოთ შემდეგ ტიპებად: ხვეულად, ნახევარხვეულად, გახსნილ, დახურულ საპარადო კიბეებად და სხვა.
19062008255 19062008259 060620112708
060620112709 060620112710 060620112711
27102010250712 P1000949 P10005841
Designed by Azazzzello